регистрация торговой марки

ТОРГОВАЯ МАРКА - ПОЧТИ ДАРОМ

   18 лет опыта в регистрации торговых марок - работают на Вас!

Раздел Торговые марки Торговая марка:
Главная - регистрация торговой марки Регистрации торговой марки
Торговая марка: виды и термины Торговая марка: виды и термины
Что регистрируют в Украине как торговую марку Что регистрировать?
Предварительный поиск торговых марок по заявленным торговым маркам Поиск торговых марок
Регистрация торговой марки в Украине Процедура регистрации

Cделать заказ на регистрацию торговой марки (товарного знака) Заказать регистрацию ТМ

Законы по торговым маркам (товарным знакам) Законы о торговых марках

СТАТЬИ по торговым маркам (товарным знакам) Статьи о торговых марках
 • Торговые марки в Украине
 • Торговые марки в России
 • Международная регистрация
 • Промышленные образцы
 • Полезные модели
 • Изобретения
 • Авторские права
 • Интеллектуальная собственность
 • Лицензионные договоры
 • Ноу-хау
 • Коммерческая тайна
 • Домены и интернет

 • Прайс-лист по регистрации торговых марок (товарных знаков) Прайс-лист по регистрации ТМ

  Ссылки на сайты о торговых марках (товарных знаках) Сайты о торговых марках
  Об Агентстве торговым маркам и товарным знакам Об Агентстве     Регистрация торговой марки
  назад

  Комбінована торговельна марка та її використання.Як правильно використовувати комбіновану торговельну марку?

  Для отримання відповіді на поставлене запитання, необхідно звернутись до аналізу законодавчих актів в даній сфері. В цьому нам допоможуть стаття 492, 494 та 495 Цивільного Кодексу України, стаття 5 та 16 Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів та послуг” та п. 4.3.2. “Правил складання і подання  заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг”. 

  Якщо проаналізувати вказані законодавчі пункти, можна зробити цікаві висновки.

  Перш за все, для використання якогось позначення для ідентифікації своїх товарів та послуг його не потрібно обов’язково реєструвати як торговельну марку (знак для товарів і послуг). В жодному законодавчому акті Ви не знайдете такого обов’язку. Але і тут є свої нюанси. Перший – при використанні такого позначення Ви не повинні порушувати права третіх осіб. Тобто: якщо у третьої особи це позначення зареєстроване як торговельна марка для таких самих або споріднених з ними товарів та послуг, таке використання Вами буде неправомірним. Другий нюанс: якщо Ви бажаєте забороняти третім особам використовувати таке позначення відносно таких самих або споріднених з ними товарів та послуг, для цього необхідно реєструвати торговельну марку. Адже такі права дає дише зареєстрована в установленому порядку торговельна марка (знак для товарів і послуг).
  По-друге, комбінованою торговельною маркою вважається поєднання в складі одного знаку для товарів і послуг словесної та зображувальної частини. В такому випадку постає питання, чи може власник свідоцтва використовувати окремо словесну та зображувальну частину знаку? Чи вважається порушенням прав власника свідоцтва, якщо третя особа використовує лише словесну чи зображувальну частину комбінованої торговельної марки? 
  Закон чітко вказує: обсяг правової охорони торговельної марки визначається наведеними у свідоцтві її зображенням та переліком товарів і послуг, якщо інше не встановлено законом. Це означає, що права, які витікають з торговельної марки, обмежуються двома факторами. Перше – наведене у свідоцтві зображення знаку, друге – перелік товарів та послуг, наведений у свідоцтві. Логічно зробити висновок, що власник свідоцтва повинен використовувати торговельну марку в тому вигляді, в якому вона наведена в свідоцтві. Тому якщо у Вас зареєстрований комбінований знак, будьте ласкаві використовувати його саме в такому вигляді. 

  Використання словесної та зображувальної частини окремо одна від одної.
  Звичайно, ніхто не зможе Вам заборонити використання окремо один від одної словесної та зображувальної складової Вашої комбінованої торговельної марки. Хоча б тому, що це частини Вашого зареєстрованого знаку. До того ж, в Україні немає органу із подібною компетенцією чи відповідальності за подібні дії. Але Ви повинні розуміти, що такі варіанти використання не будуть охоронятись як самостійні торговельні марки. Простіше кажучи, використовуєте словесну частину Вашої комбінованої торговельної марки як окремий знак і бажаєте мати повний об’єм прав на такий варіант використання – реєструйте словесну торговельну марку. Використовуєте окремо зображення – будьте ласкаві отримати свідоцтво на зображувальний знак для товарів і послуг. 
  Така сама ситуація із додаванням елементів, які взагалі не входять до складу Вашої зареєстрованої комбінованої торговельної марки. Все, що Ви будете додавати, не буде охоронятись як зареєстрований знак для товарів і послуг. При цьому не забуваємо нюанси, розписані в другому абзаці статті.
  Якщо звернутись до аналізу статті 16 Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів та послуг”, можна відмітити цікавий пункт. Знак визнається використаним,  якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака,  а також  у  формі,  що  відрізняється  від  зареєстрованого знака лише окремими елементами,  якщо це не змінює в цілому відмітності знака. Тобто Закон дозволяє при використанні знаку змінювати окремі елементи, якщо це не впливає на загальну відмітність знаку. Проте про які саме конкретно елементи йдеться в Законі, не зовсім зрозуміло. 

  Висновки.
  Якщо проаналізувати правозастосовну практику, можна відмітити, що йдеться мова про зміну шрифту словесної частини знаку, його кольорового виконання, додавання фону, зміну розмірів словесної чи зображувальної частини, зміну взаємного розташування словесної чи зображувальної частини тощо. Перелік не є вичерпним. Закон містить лише загальні норми і досить розмиті критерії схожості торговельних марок. Тому питання схожості торговельних марок і позначень завжди вирішується в кожному конкретному випадку і є предметом проведення спеціальної експертизи. 

  © Співавтори Оксана Власюк та Яна Кондратюк, 2019, аккаунт на Фейсбук  << Архив новостей

  Патентное Агентство "TAЛЕР"
  © Copyright 2000-2019
     Украина, г. Киев, ул. Вышгородская, д.29, оф. 3    Тел.: 067-5003271    E-mail: info@trademarks.ua